Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Baggrund og Retsvirkninger
Nabokommuner
Klimatilpasset udvikling
Mål
Redegørelse
Sundhed
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kommuneplan 2009-2021 generelt Klimatilpasset udvikling

Klimatilpasset udvikling i Tønder Kommune

Tønder Kommune skal være forberedt på kommende klimaændringer. Det kan være øget nedbørsmængde, vandstandsstigning og flere stormfloder, som kan få indflydelse på udviklingen af kommunen. Tønder Kommune vil gøre sit til at fremme en bæredygtig og klimatilpasset udvikling, så vi kan bidrager til at reducere den samlede CO2 udledning.

Styrker i en klimatilpasset udvikling
Der er mange kræfter i kommunen som kan medvirke til at trække på samme hammel. Et tværsektorielt samarbejde kan belyse de muligheder vi har for at arbejde hen imod en klimatilpasset og bæredygtig udvikling, og kommunen kan fungere som drivkraft i realiseringen af initiativer. Samarbejde med borgere, erhvervsliv organisationer og foreninger er mindst lige så vigtig en ressource i indsatsen for at opnå et bæredygtigt livsgrundlag i kommunen.

Fokus på klimatilpasset udvikling
Vi har fokus på kommunens ressourceforbrug og vi tænker klimaændringer ind i planlægningen af kommunens udvikling. Vi indarbejder bæredygtige tiltag i kommunens temaplaner.

Vi lægger vægt på helhedssyn og et udbredt samarbejde mellem kommunen, borgerne, erhvervslivet, landbruget, organisationer og foreninger for at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen og reducere den samlede CO2 udledning.

Samarbejde, kommunikation og information er kommunens tre vigtige nøgleord i den bæredygtige udvikling

Overordnede mål for klimatilpasset udvikling
Kommunen må sammen med borgerne, erhvervslivet og landbruget være forberedte på følgerne af de kommende klimaændringer og støtte op om initiativer, der kan fremme en bæredygtig udvikling af kommunen.

Der skal i den bæredygtige og klimatilpassede udvikling lægges vægt på energirigtige løsninger, sociale forhold og sundhedsmæssige tiltag, som ændringer af livsstil, vaner, forbrug og produktion.

Afsnittet om klimatilpasset udvikling består af mål og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Klimatiske ændringer dækker over tre forhold: Temperaturstigning, vandstandsstigning samt ændringer i nedbørsmønstret.


Billeder

 

I marskområdene er der bygget på værfter
Åsystem efter en regnfuld periode

I marskområdene er der bygget på værfter
Brede Å dal