Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Baggrund og Retsvirkninger
Nabokommuner
Klimatilpasset udvikling
Mål
Redegørelse
Sundhed
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kommuneplan 2009-2021 generelt Klimatilpasset udvikling Mål

Mål for klimatilpasset udvikling i Tønder Kommune

Tønder kommunes mål er at tage højde for klimaændringerne i sin planlægning og sik-re en bæredygtig og klimatilpasset udvikling.

Mål for klimatilpasset udvikling

Vi vil:

 • Medvirke til at nedbringe CO2- udledninger og de menneskeskabte klimaforandringer
 • Fremme klima- og energirigtige løsninger i nybyggeri og nedbringe forbruget af vand, varme og el i kommunale bygninger
 • Plante skov og genoprette naturen så åsystemerne kan rumme større vandmængder
 • I planlægningen af nye boligområder få etableret søer, bække, regnvandsbassiner som attraktive elementer
 • Begrænse affaldsmængderne, øge affaldssortering og genbrug, indsamle komposterbart affald og fremme hjemmekompostering
 • Praktisere bæredygtig ukrudtsbekæmpelse
 • Målrette kommunens kommunikation og information om bæredygtig udvikling i kommunen

Handling – klimatilpasset udvikling

Vi gør:

 • Gennemfører en energieffektiv adfærd med systematisk energiledelse. F.eks. indfører kommunen incitamenter til fremme af energibesparelse og sikrer energieffektive indkøb, så som energieffektive produkter
 • Fremmer ”fej for egen dør politik”
 • Fastholder og udvikler samarbejdet omkring konsekvenserne af klimaændringer med borgerne, erhvervslivet, organisationerne og andre myndigheder nord og syd for grænsen
 • For planlægning i kystnærhedszonen og Tønder Marsken fastlægger vi forholdsregler overfor højvande og oversvømmelser.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.