Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Baggrund og Retsvirkninger
Nabokommuner
Klimatilpasset udvikling
Sundhed
Mål
Redegørelse
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kommuneplan 2009-2021 generelt Sundhed Mål

Mål for sundhed i Tønder Kommune

I sundhedsindsatsen i kommunen ønsker vi at prioritere de områder og risikofaktorer, der kan påvirkes gennem kommunalpolitiske beslutninger.

Mål for sundhedsindsatsen:

Vi vil:

  • Fremme gode sundhedsvaner blandt borgerne og de ansatte i Tønder Kommune. Vi vil have særligt fokus på sundhedsvaner i forhold til kost, rygning, alkohol og motion, de såkaldte KRAM faktorer
  • Danne netværk, hvor borgerne kan fastholde deres ”nye” sunde vaner. Sundhedsinformationen skal rettes mod en bred gruppe af kortuddannede og raske borgere. Det er vigtigt at der ikke sker en marginalisering af mindre grupper af syge borgere
  • Sikre bedre annoncering. Oplysninger om sundhedstilbud skal være tilgængelige for alle borgere, og de skal vide, hvor de finder oplysningerne. Vi vil understøtte Nationale sundhedskampagner med lokale aktiviteter
  • Sikre samarbejde mellem almen praksis, sygehus og kommune omkring indlæggelse og udskrivning
  • Udvikle nye former for samarbejde med frivillige foreninger, private virksomheder og organisationer, f.eks. faste dialogmøder med patientorganisationerne.

Sundhed – handlinger

Vi gør:

  • Mange konkrete initiativer og projekter er allerede igangsat i forhold til sundhedsområdet overalt i kommunen
  • Et tværfagligt sundhedsforum er etableret med henblik på at sikre et fælles ansvar for sundhedsarbejdet
  • Handleplaner udarbejdes for hvert af de politisk prioriterede fokusområder
  • Strategiske mål skal sættes for hvert fokusområde, og der skal beskrives metoder til monitorering og evaluering af indsatsen.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.