Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv

Kulturarv i Tønder Kommune

Tønder Kommunes kulturarv er mangfoldig og fortæller historien om kommunens udvikling gennem tiden. Den fortæller om og viser de betingelser, der har været i landskabet for byernes beliggenhed, måden at bygge på, om byggeskikken og udnyttelse af jorden i marsken, ådalene og på bakkeøerne. Kulturarven er med til at give hver by og landsby sit eget helt særlige bymiljø, og er en central ressource i kommunen.

Kulturhistorie
Kulturhistorien fortælles gennem de fysiske spor der er bevaret og som kan ses i landskabet. Den er fortællingen om menneskenes bosætninger, levemuligheder og de landskabelige betingelser fra oldtiden til nutiden. Kulturhistorien beskrives i fortidsminderne, de bevaringsværdige kulturlandskaber som værfter og værftsbebyggelser. Hertil kommer den nyere del af historien som ses i infrastrukturanlæggene som jernbaner og havneanlægget i Havneby.

Kulturmiljø
Kulturmiljøer er specifikke udpegede og afgrænsede områder, der er velbevarede og som fortæller om tidligere generationers liv og virke. Kulturmiljøerne er eksempler på egnstypiske bebyggelsesformer og enkeltanlæg, f.eks. værftsbebyggelser, voldsteder, mølleanlæg, Vadehavsbyer, Tønder midtby, øsamfund og rester fra 1. verdenskrig. I afsnittet beskrives endvidere kirkelandskaberne og de bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer.

Bygningskultur
Bygningskulturen giver sig til kende både i bygningernes arkitektur og i byernes beliggenhed og udformning. Byerne og bygningerne er præget af de betingelser, som landskabet og naturen har givet, og derved har de fået hver deres egnstypiske særpræg. I kommunen er der udpeget fredede og bevaringsværdige bygninger, som repræsenterer de bedst bevarede eksempler på egnens byggeskik og arkitektur. I afsnittes beskrives bygninger og byer.

Hvis du vil læse mere om hvordan kommunen beskytter og formidler kulturarven kan du klikke på afsnittene:

Kulturhistorie
Kulturmiljøer
Bygningskultur

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 købstadsmiljø 
købstadsmiljø

 Landsbymiljø 
Landsbymiljø


Faktaboks

Kulturarven skal være en central ressource, som kan tiltrække borgere og turister.