Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Bygningskultur
Mål
Retningslinier
Redegørelse
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Bygningskultur

Bygningskultur i Tønder Kommune

Tønder Kommunes kulturarv afspejler sig dels i kommunens bygningskultur - i bygningerne, deres byggestil og byggemåde og dels i byerne og landsbyernes bymiljøer og den måde de har udviklet sig. Tønder Kommunes center byer som Tønder, Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund, Bredebro og Højer repræsenterer hver sin tidsperiode, som afspejler sig i byernes struktur, gadenet, bygningstyper og arkitektur.

Styrker i bygningskulturen
Tønder Kommunes bygningskultur er en af kommunens største ressourcer. Den ældre bevaringsværdige bygningsmasse og de fredede bygninger repræsenterer en byggemåde, der er egnstypisk, stedbestemt og tidstypisk. Den ældre bygningsmasse repræsenter eksempelvis vestslesvigske byggestil, klassicistiske inspirerede bygninger, barok bygninger, Baupflege Kreis Tondern (Hjemstavnsstil), jugend (skønvirke), nationalromantik (trempelbygninger), bedre byggeskik, funktionalisme og modernisme.

Fokus på at bevare bygningskulturen
Vi bevarer de karakteristiske og egnstypiske bygninger samt bymiljøer i landsbyerne og i center byerne.

Vi vil udvikle center byerne på en måde, så vi kan sikre og styrke bevaringsinteresser og den enkelte byes specielle udtryk. Det er:

  • Tønder med gavlhusene
  • Løgumkloster med de lange lave længer
  • Skærbæk med røde byhuse
  • Toftlund med stationshuse og villaer
  • Bredebro med stationspræget bebyggelse og
  • Højer med blandingen af lave stråtækte bygninger og højere rødstens bygninger.

Overordnede mål for bygningskulturen
Vores mål er at beskytte de bevaringsværdige bygninger og de enkelte center byers og landsbyers særlige karakter. En indsats vi ønsker at gøre i samarbejde med borgerne i kommunen.

Afsnittet om bygningskultur består af mål, retningslinier og redegørelse.

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

 

Egnstypisk vestslesvigsk gård
Egnstypisk vestslesvigsk gård

Karakteristisk indgangsparti
Karakteristisk indgangsparti


Faktaboks

Tønder Kommunes bygningskultur som bygninger og byer er velbevarede og udgør en væsentlig del af kulturarven og giver mange byer og landsbyer deres særlige kendetegn og miljø. Bygningskulturen ses i de bevaringsværdige bygninger, de fredede bygninger, og strukturerne i center byerne og landsbyerne.