Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturmiljø
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturhistorie

Kulturhistorie i Tønder Kommune

Kulturhistorien og kulturarven knytter sig til sporene efter menneskers virksomhed på landet og i byerne fra den ældste tid til i dag. Tønder Kommune ønsker at sikre historien for fremtiden. Befolkningen skal have mulighed for at kunne se, hvordan kulturlandskabet afspejler samfundsudviklingen gennem tiden. Derfor lægger vi vægt på at bevare kulturhistoriens fysiske spor.

Styrke ved kulturhistorien
I Tønder Kommune har kulturhistorien skabt tydelige billeder i landskabet. Vi kan fortælle om kulturarven ved at se på de bevarede bopladser fra oldtiden, marsken med værfter og diger, geestrandbebyggelser fra jernalderen til nutiden, øsamfund, nyere husmandskolonier og levn fra 1. verdenskrig. Kulturhistorien beskriver bl.a. forudsætninger for livet i marsken, på bakkeøerne og på de flade hedesletter med vandløb og ådale.

Fokus på kulturhistorien
Vi vil gøre en ekstra indsats for at formidle vores kulturhistorie og vores kulturarv. Vi vil sikre og bevare fortælleværdien af kulturhistorien i landskabet.

Overordnede mål for kulturhistorien
Vores mål er at gøre kulturarven mere synlig for den enkelte borger. Vi vil forstærke interessen for at bevare kulturarven og udnytte kulturarvens potentialer til at udvikle kommunen.

Der skal fortsat være plads til fornyelser i landskabet, men den fremtidige udvikling skal ske med respekt og forståelse for den fælles værdifulde kulturarv.

Afsnittet om kulturhistorie består af mål, retningslinier og redegørelse.

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

I marskområdene er der bygget på værfter 
I marskområdene er der bygget på værfter

Gravhøje på geestranden  
Gravhøje på geestranden