Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturmiljø
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturhistorie Mål

Mål for Kulturhistorien i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål er, at bringe kulturhistorien og kulturværdiernes potentialer med ind i den fremtidige udvikling. Vi vil øge viden om menneskenes bosætninger, levemuligheder og de landskabelige betingelser fra oldtiden til nutiden. Vi vil illustrere udviklingen i kommunen ved at øge opmærksomheden på arkæologiske levn fra oldtiden, bevaringsværdige kulturlandskaber, værfter og værftsbebyggelser til infrastrukturanlæg m.m.

Mål for kulturhistorien

Vi vil:

  • Sikre og bevare de fysiske spor af Tønder Kommunes historien, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan 10.000 års samfundsudvikling er afspejlet i kulturlandskabet
  • Værne om historien om kulturhistorien ved at gøre kulturarven til en folkesag. Vi vil inddrage borgerne i kulturhistoriefortællingen
  • Øge forståelsen for at bevare kulturarven - også i den daglige administration af projekter
  • Give plads til fornyelser og udvikling i landskabet, byerne og landsbyerne, med respekt og forståelse for den fælles kulturarv og det egnstypiske særpræg.

Handling - kulturhistorie

Vi gør:

  • Udbreder historierne i Tønder Kommunes kulturhistorie for at skabe større opmærksomhed om den fælles kulturarv
  • Udarbejder en strategi for formidlingsindsatsen, som kan gøre borgerne mere bevidste om kulturhistorien, bevaringsværdier, og kulturarven i Tønder Kommune
  • Formidler kulturhistorien og kulturarven, når vi samarbejder med borgere, erhvervs- og kulturlivet
  • Anvender kulturhistorien og kulturarvens potentialer til at tiltrække borgere og turister.
  • Sikre kulturarven, herunder de markante fortidsminder og kulturhistoriske enkeltelementer, gennem planlægning og i den daglige administration.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort