Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Kulturhistorie
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturmiljø
Bygningskultur
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturhistorie Mål

Mål for Kulturhistorien i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål er, at bringe kulturhistorien og kulturværdiernes potentialer med ind i den fremtidige udvikling. Vi vil øge viden om menneskenes bosætninger, levemuligheder og de landskabelige betingelser fra oldtiden til nutiden. Vi vil illustrere udviklingen i kommunen ved at øge opmærksomheden på arkæologiske levn fra oldtiden, bevaringsværdige kulturlandskaber, værfter og værftsbebyggelser til infrastrukturanlæg m.m.

Mål for kulturhistorien

Vi vil:

  • Sikre og bevare de fysiske spor af Tønder Kommunes historien, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan 10.000 års samfundsudvikling er afspejlet i kulturlandskabet
  • Værne om historien om kulturhistorien ved at gøre kulturarven til en folkesag. Vi vil inddrage borgerne i kulturhistoriefortællingen
  • Øge forståelsen for at bevare kulturarven - også i den daglige administration af projekter
  • Give plads til fornyelser og udvikling i landskabet, byerne og landsbyerne, med respekt og forståelse for den fælles kulturarv og det egnstypiske særpræg.

Handling - kulturhistorie

Vi gør:

  • Udbreder historierne i Tønder Kommunes kulturhistorie for at skabe større opmærksomhed om den fælles kulturarv
  • Udarbejder en strategi for formidlingsindsatsen, som kan gøre borgerne mere bevidste om kulturhistorien, bevaringsværdier, og kulturarven i Tønder Kommune
  • Formidler kulturhistorien og kulturarven, når vi samarbejder med borgere, erhvervs- og kulturlivet
  • Anvender kulturhistorien og kulturarvens potentialer til at tiltrække borgere og turister.
  • Sikre kulturarven, herunder de markante fortidsminder og kulturhistoriske enkeltelementer, gennem planlægning og i den daglige administration.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort