Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturmiljø
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturhistorie Redegørelse

Redegørelse for kulturhistorien i Tønder Kommune

Tønder Kommunes kulturhistorie fortæller om udviklingen fra oldtiden til nutiden. Det er de fysiske bevarede spor der bla. ses i fortidsmindeområder, i de bevaringsværdige kulturlandskaber, i værfter og værftsbebyggelser og som infrastrukturanlæg.

Redegørelsen beskriver:

 • Kulturhistorie
 • Fortidsmindeområder
 • Bevaringsværdige kulturlandskaber
 • Værfter og værftsbebyggelser
 • Infrastrukturanlæg

  Kulturhistorie

  De fysiske spor af kulturhistorien i kommunen skal bevares, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan 10.000 års samfundsudvikling afspejles i kulturlandskabet.

  Formålet er at sikre, at fortidsminderne og andre kulturhistoriske enkeltelementer sammen med landskabet, så vi kan bevare den historiske fortælleværdi også de steder, hvor de menneskelige spor i dag ikke længere er synlige.

  Der skal fortsat være plads til udvikling i landskabet, men den fremtidige udvikling skal ske med respekt og forståelse for den kulturhistorie, der er knyttet til det enkelte sted, så vi kan sikre den fælles kulturarv.

  Fortidsmindeområder
  Fortidsmindeområder er forhistoriske fundområder som gravpladser, bopladser, offerpladser, våbenfund, ressourceområder og voldanlæg.

  Formålet med udpegningen af områderne er, at sikre historien om samfundets udvikling - også der, hvor de menneskelige spor i dag ikke længere er synlige, men hvor landskabet fortæller om menneskets liv og virke gennem årtusinder og som samtidig gemmer på arkæologiske spor.

  For at beskytte fortidsminderne må der ikke foretages ændringer i tilstanden af dem, de må ikke bebygges og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder.

  Bevaringsværdige kulturlandskaber
  I Tønder Kommune er marskområderne Tønder Marsken og Ballum Marsken udpeget som bevaringsværdige kulturlandskaber. De hører til landets yngste landskabsformer. De to marskområder er i høj grad præget af menneskets stadige forsøg på at erobre land fra havet.

  Det mest markante indgreb i landskabet er her digebyggeriet og indretningen af de inddigede koge gennem de sidste 450 år. Marskens koge og de menneskeskabte værfter udgør marskens markante og enestående kulturlandskab.

  Værfter og værftsbebyggelser
  Værfterne og deres bebyggelse er en helt speciel byggemåde, der findes i marsken. Værfterne er menneskeskabte forhøjninger, der sammen med værftsbebyggelsen afspejler dele af egnens bebyggelsesmønster tilbage til middelalderen.

  Alle værfter i Ballum Marsken og Tønder Marsken er udpeget som værende med en særlig kulturhistorisk værdi.

  Infrastruktur anlæg
  De udpegede infrastrukturanlæg består af to jernbanestrækninger og en havn og et havneanlæg.

  Indenfor  kommunegrænsen er jernbanestrækningerne Bramming-Niebüll og Tønder-Tinglev udpeget som infrastrukturanlæg. Det er hensigten, at hvis strækningerne nedlægges, kan de anvendes til stiforløb eller som et alternativt kollektivt trafikmiddel.

  Jernbanestrækningen Tønder-Tinglev er indstillet, men skinnerne er bevaret.

  Ved nedlæggelse af banestrækningerne er det vigtig, både at bevare fortælleværdien i landskabet af den gamle funktion, og at bevare den fysiske forbindelse mellem byerne. Tracéen kan genanvendes som sti, og derved undgå en udmatrikulering, således at de fysiske spor i landskabet bevares. Det er hegn langs banen, broerne og de typiske bygninger, som har været tilknyttet jernbanens funktion.

  Havneby på Rømø er udpeget som havn og havneanlæg. Havnen blev anlagt i 1964 som en statsfiskerihavn. Fra havnen går der færgeforbindelse til Sild. Det er hensigten, at hvis havnefunktionerne bliver nedlagt skal arealerne søges genanvendt til funktioner, der er forenelige med de kulturhistoriske værdier som havneanlægget præsenterer.

  Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort