Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturmiljø

Kulturmiljøer i Tønder Kommune

Tønder Kommunes kulturmiljøer er hver især et udpeget, afgrænset og velbevaret område, der fortæller om tidligere generationers liv og virke. Kulturmiljøerne afspejler kommunens udvikling gennem tiden. Udover kulturmiljøerne er der udpeget kirkelandskaber, bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer som sikrer bevaringsværdierne indenfor de respektive områder.

Styrke ved kulturmiljøer
Kommunen har mange forskelligartede kulturmiljøer, der alle beskriver de forudsætninger for liv og virke, der har været gennem tiden for livet i marsken, på bakkeøerne og på de flade hedesletter med vandløb og ådale.

Kulturmiljøerne er eksempler på geestrandslandsbyer, fortelandsbyer, kirkelandsby, rækkelandsby, husmandskolonier, værfter og diger, øsamfund, voldsteder, mølleanlæg, højmoser med bopladser fra oldtiden, rester fra 1. verdenskrig samt kirker med omgivelser.

Fokus på kulturmiljøer
Vi har fokus på at sikre kulturarven i Vadehavsområdet med de egnstypiske Vadehavslandsbyer og de specielle landskaber og bebyggelser i Tønder Marsken og Ballum Marsken.

Vi vil sikre bevaringsinteresserne og fortælleværdien af kulturmiljøer og andre udpegninger, så vi kan bevare og sikre områdernes særegne karakter. Nye anlæg, nybyggerier eller ombygninger skal respekterer kulturmiljøerne.

Vi vil i planlægningen og administrationen sikre, at der værnes om kirkelandskaberne og kirkerne, da mange af kirkerne ligger som væsentlige kendingsmærker i landskabet.

Overordnede mål for kulturmiljøerne
Tønder Kommune vil sikre og beskytte bevaringsværdierne i kulturmiljøerne, da kulturarven er en del af vores identitet. Kulturmiljøerne er sammen med landskabet og naturen et bærende element for fremtidig bosætning og turisme. Derfor vil vi også gøre en væsentlig indsats for at formidle kulturmiljøerne.

Afsnittet om kulturmiljø består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 

I Kulturmiljøet omkring Ballum Kirke
Kulturmiljøet omkring Ballum Kirke

 Kirken som markant kendingsmærke i det åbne landskab
Kirken som markant kendingsmærke i det åbne landskab