Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bygningskultur
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturmiljø Mål

Mål for kulturmiljøer i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil sikre og beskytte bevaringsværdierne i kulturmiljøerne og gøre en indsats for at formidle kulturmiljøernes værdier til borgene og til turister.

Mål for kulturmiljøerne

Vi vil:

  • Tage vare på vores kulturarv ved at sikre de udpegede kulturmiljøer, så deres kulturspor, bevaringsværdier, fortælleværdi og oplevelsesværdi bevares
  • Sikre og beskytte kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet
  • Sikre en balance mellem udvikling og bevaring indenfor et kulturmiljø, så der tages mest muligt hensyn til det enkelte kulturmiljøs sårbarhed
  • Bevare strukturerne og de ubebyggede forter i landsbyerne. Nybyggeri skal tilpasses med respekt for det enkelte steds historie
  • Sikre at der i den daglige administration er forståelse og respekt for kulturmiljøerne, og at de bevaringsværdier, som de repræsenterer, ikke bliver tilsidesat ved anlæg, nybyggeri, ombygninger og andre projekter.

Handling - kulturmiljøer

Vi gør:

  • Udarbejder lokalplaner i de udpegede kulturmiljøer med lokalplanbestemmelser, der skal sikrer de bevaringsinteresser og bevaringsværdier, der knytter sig til den enkelte lokalitet
  • Synliggør vores kulturarv og de enkelte kulturmiljøer, når vi formidler, for at gøre det attraktivt at bo i landdistrikterne og landsbysamfundene
  • Udbreder kendskabet til kulturmiljøerne og bevaring af deres egnstypiske udtryk til borgerne, for at gøre bevaring af kulturarven til en folkesag
  • Samarbejde med de øvrige Vadehavskommuner og museer om formidlingen af kulturmiljøerne i Vadehavsområdet som et fælles kulturtarvstema.

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort