Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturmiljø Mål

Mål for kulturmiljøer i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil sikre og beskytte bevaringsværdierne i kulturmiljøerne og gøre en indsats for at formidle kulturmiljøernes værdier til borgene og til turister.

Mål for kulturmiljøerne

Vi vil:

  • Tage vare på vores kulturarv ved at sikre de udpegede kulturmiljøer, så deres kulturspor, bevaringsværdier, fortælleværdi og oplevelsesværdi bevares
  • Sikre og beskytte kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet
  • Sikre en balance mellem udvikling og bevaring indenfor et kulturmiljø, så der tages mest muligt hensyn til det enkelte kulturmiljøs sårbarhed
  • Bevare strukturerne og de ubebyggede forter i landsbyerne. Nybyggeri skal tilpasses med respekt for det enkelte steds historie
  • Sikre at der i den daglige administration er forståelse og respekt for kulturmiljøerne, og at de bevaringsværdier, som de repræsenterer, ikke bliver tilsidesat ved anlæg, nybyggeri, ombygninger og andre projekter.

Handling - kulturmiljøer

Vi gør:

  • Udarbejder lokalplaner i de udpegede kulturmiljøer med lokalplanbestemmelser, der skal sikrer de bevaringsinteresser og bevaringsværdier, der knytter sig til den enkelte lokalitet
  • Synliggør vores kulturarv og de enkelte kulturmiljøer, når vi formidler, for at gøre det attraktivt at bo i landdistrikterne og landsbysamfundene
  • Udbreder kendskabet til kulturmiljøerne og bevaring af deres egnstypiske udtryk til borgerne, for at gøre bevaring af kulturarven til en folkesag
  • Samarbejde med de øvrige Vadehavskommuner og museer om formidlingen af kulturmiljøerne i Vadehavsområdet som et fælles kulturtarvstema.

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort