Landskab, natur og vand i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil bevare og forbedre landskab, natur og vand, til glæde for beboere og besøgende - og for de kommende generationer.

Tønder Kommune er ikke så tæt befolket og der er ikke så mange tekniske anlæg som i andre dele af landet. Derfor er landskabet mindre påvirket og der er lidt mere plads til naturen. Her er store områder, hvor der er mere vild natur - for eksempel moserne og klitterne på Rømø.

Kystlandskaberne på vadehavskysten er helt enestående: Store og uforstyrrede, og med et dyreliv, som man ikke ser andre steder. En oplagt kandidat til en nationalpark.

Tønder Kommune har mange vandløb, og nogle af dem er pænt store. Her lever mange spændende dyr, bl.a. en af verdens sjældneste fisk: Snæblen.
Vandløbene er samtidig vigtige for friluftslivet, (bl.a. lystfiskeri og kanosejlads). Tønder Kommune har også andre store og spændende naturoplevelser at byde på. Marsken, de store moser og skove adskiller sig på en del områder fra de naturoplevelser, man kan få i andre dele af landet.

Du kan læse mere om hvordan Kommunen bevarer og forbedrer landskab, natur og vand ved at klikke på disse afsnit:

Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Natur
Nationalpark vadehavet

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Arnå 
Arnå, der er en del af Vidå-systemet.

 Rømøhede  
Rømøhede