Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Skove
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Landskab Mål

Mål for landskab i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil bevare de karakteristiske landskaber, som viser den geologiske historie og menneskets aftryk på landskaberne. Man skal stadig kunne opleve forholdsvis uforstyrrede landskaber, og Tønder Kommune vil formidle de værdier, der ligger i de forskellige typer af landskaber.

Vi vil:

  • Bevare de særlige geologiske dannelser og landskaber, der viser, hvordan landskaberne er opstået
  • Arbejde for, at større nye anlæg bliver lagt udenfor de bevaringsværdige landskaber, hvor det er muligt
  • Begrænse væsentlige påvirkninger fra eksisterende anlæg på de bevaringsværdige landskaber
  • Begrænse støjen fra eksisterende anlæg for friluftslivet, som ligger i de uforstyrrede landskaber, hvor det er muligt
  • Give borgere og gæster mulighed for at komme ud i landskaberne, særligt omkring byer og landsbyer.

Vi gør:

  • Formidler oplevelsen af Vesteregnens særlige landskaber til borgere og besøgende.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

Billede

 Uregulerede marsk  
Det sidste stykke uregulerede marsk i hele Vadehavsregionen ligger i Tønder kommune, på det nordvestlige Rømø.


Faktaboks

www.fremtidsgaarde.dk