Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Nationalpark Vadehavet Redegørelse

Redegørelse for Nationalpark Vadehavet i Tønder Kommune

 I Tønder Kommune indgår hele kyststrækningen langs Vadehavet, Rømø samt kogene syd for Højer i Nationalpark Vadehavet, og vi skal udnytte det potentiale, der ligger heri.

Nationalparken er oprettet ved Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet nr. 1159 af 30. september 2011. Oprettelsen af nationalparken bygger på frivillighed, og udviklingen af den skal ske i et samspil med omgivelserne.

Til at lede udviklingen af nationalparken er der udpeget en bredt sammensat bestyrelse, hvor også Tønder Kommune er repræsenteret.

Tønder Kommune skal sammen med interessegrupper, erhvervsudøvere og lodsejere påvirke uviklingen og udnytte det potentiale der er i, at en del af kommunen er nationalparkområde.

Vi skal udarbejde en samlet strategi for oplevelsesøkonomien, hvor alle aktørers bestræbelser bliver indarbejdet.

Vi skal ligeledes satse strategisk på et samarbejde mellem de øvrige kommuner der har hjemsted for Nationalpark Vadehavet (Fanø, Esbjerg og Varde) samt på, at skabe synergi mellem Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Wattenmeer i Schleswig Holstein.

Konkret samarbejder vi med nabokommunerne om projekt Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet. Et projekt der støttes af EU' og Region Syddanmark.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort og billeder

 Sort sol  
Sort sol er et naturfænomen der tiltrækker mange tusinde gæster til vadehavsområdet.


Faktaboks

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet