Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Natur
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Nationalpark Vadehavet
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Natur

Natur i Tønder Kommune

Tønder Kommunes naturperler er de store moser, hederne og strandengene på Rømø. De er forholdsvis fattige på næringsstoffer. Derfor forekommer dyr og planter, som er blevet sjældne andre steder. Flere steder ligger andre typer naturområder. De er vigtige både som levesteder og som "trædesten" for at der kan ske en spredning af vilde dyr og planter. 

Styrker i naturen - moser og heder
Der er mange store moser i Tønder Kommune, og sammen med de store klitheder på Rømø byder de på en særlig naturoplevelse af noget stort og vildt. Moserne var tidligere langt større, så de rester, der er tilbage, viser derfor også de landskaber, som prægede kommunen stærkt for 100 år siden.

Fokus på naturen på landet
Omstruktureringen i landbruget giver et større pres på naturen. Markerne skal være større. Hegn og små hjørner med natur er tit i vejen. Det bliver vanskeligere for vilde dyr og planter at sprede sig fra et naturområde til et andet. De sårbare, næringsfattige naturområder får tilført næringsstoffer gennem luften fra de mange husdyrbrug. Tidligere tiders udnyttelse af marginale småarealer til græsning og høslet er ofte for besværlig, så enge og overdrev opgives og gror til. Blomster og insekter - især sommerfugle - forsvinder.

Der skal laves naturplaner for de internationale naturbeskyttelsesområder (NATURA 2000-områder). Tønder Kommune er også opmærksom på de naturværdier, der er udenfor NATURA 2000-områderne. Der skal være forbindelse mellem naturområderne.

Overordnet mål for natur
Tønder Kommune vil gennemføre projekter, som fastholder og forbedrer tilstanden af naturbeskyttelsesområderne. Det skal ske både indenfor og udenfor NATURA 2000-områderne. Kommunen vil være særlig opmærksom på mulighederne for projekter, som kan begrænse udledning af kvælstof og okker. De vil ofte ligge i lavbundsområderne.

Afsnittet om natur består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

Heden 
Hederne er en typisk næringsfattig naturtype

Åerne 
Åerne er gode økologiske forbindelser