Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Natur
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Natur Mål

Mål for natur i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål er at sikre og forbedre naturværdierne både indenfor og uden-for NATURA 2000-områderne. Tønder Kommune vil samarbejde med nabokommuner og tyske samarbejdsparter om denne opgave.

Mål for natur:

Vi vil:

  • Arbejde aktivt for at gennemføre projekter, som bevarer og forbedrer naturtilstanden i naturområderne, i samarbejde med lodsejerne
  • Lægge vægt på projekter som er afledt af de statslige natur- og vandplaner. Det gælder projekter såvel indenfor som udenfor de internationale beskyttelsesområder
  • Bevare og forstærke de økologiske forbindelser mellem naturområderne, både indenfor og udenfor NATURA 2000-områderne. Vi skal sikre at de økologiske forbindelser knyttes til tilsvarende forbindelser og naturområder udenfor kommunen
  • Give særlig opmærksomhed til projekter, som kan reducere udvaskning af okker og næringsstoffer til vandmiljøet. Disse stoffer kan udjævne vandføringen i vandløbene og kan forbedre tilstanden af de store naturarealer i kommunen
  • Fastholde og udvikle det gode faglige samarbejde med naturplejemyndigheder og organisationer i nabokommunerne og i Tyskland
  • Udarbejde en naturkvalitetsplan.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

Billeder

 Udledning af okker  
Udledning af okker skader dyrene i vandløbene


Links

Tyske samarbejdspartnere:
Stiftung Naturschutz

Landesamt