Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Skove Mål

Mål og handlinger for skovrejsning i Tønder Kommune

Skovrejsning i Tønder Kommune skal sikre godt drikkevand og gode muligheder for friluftsliv.

Mål for skovrejsning
Vi vil:

  • Øge skovarealet i Tønder Kommune
  • Bidrage til at følge den nationale målsætning for skovarealet, som er en fordobling over en periode på 80 - 100 år
  • Benytte skovrejsning som et middel til at beskytte grundvandsressourcerne
  • Øge skovarealet omkring byerne, så der skabes mulighed for et aktivt friluftsliv
  • Bevare særlige landskabstyper, herunder marsken og vadehavet, som de åbne landskaber, der kendetegner en stor del af vores kommune.

Handlinger - skovrejsning
Ud over allerede eksisterende skovrejsningsområder, har Tønder Kommune udpeget et større område mellem Skærbæk og Arrild som skovrejsningsområde. Arealet er på ca. 1200 ha. Udpegningen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og er i tilknytning til Lovrup skov.

Der er udpeget et område på ca. 430 ha beliggende mellem Sølsted og Visby. Dette område er ligeledes et særligt drikkevandsområde.
Der er ikke sket ændringer, i de områder hvor skovrejsning er uønsket, i forhold til tidligere udpegede områder.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

I år 2000 var ca. 6,3 % af kommunens samlede areal dækket af skov, hvilket ligger en del under niveauet for landsgennemsnittet på ca. 11 % skov.

Grundvand dannet under skov har en høj kvalitet i forhold til grundvand under landbrugsjord, hvor der anvendes gødning og pesticider.