Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Skove Retningslinier

Retningslinier for skovrejsning i Tønder kommune

Skovrejsning over 0,5 ha skal anmeldes til kommunen. Kommunen kan undtagelsesvis tillade skovrejsning i områder hvor skovrejsning er uønsket. Dette afsnit gør rede for Tønder Kommunes retningslinier for skovrejsning.

Anmeldelse af skovrejsning.
Skovtilplantning over 0,5 ha skal altid anmeldes til kommunen i henhold til "Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur".
Ofte er det den virksomhed, der foretager selve beplantningen, der indsender ansøgningen. Eller hvis der er søgt om tilskud til plantningen, kommer anmeldelsen via Skov- og Naturstyrelsen.

Skovrejsningsområder
Retningslinie 7.3.1
Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområder fremgår af kort.

Områder hvor skovrejsning er uønsket
Retningslinie 7.3.2
Områder, hvor plantning af skov er uønsket:

  • Reservationer til byvækst m.v.
  • Internationale naturbeskyttelsesområder m.v.
  • Lovbestemte forbud mod tilplantning, herunder Strandbeskyttelseslinie, Sø- og åbeskyttelseslinier samt Fortidsmindebeskyttelseslinier
  • Udvalgte landskabsområder, hvor indsigt/udsigt over marsk, kyst, mosaiklandskaber og specielt oplevelsesrigt terræn ønsket friholdt for slørende beplantning
  • Råstofgraveområder
  • Geologiske interesseområder af særlig eller enestående værdi.

De lovbestemte udpegninger herover, vises ikke på skovrejsningskortet, idet udpegningerne revideres sammen med loven uafhængigt af kommuneplanlægningen.

Særlige forhold, hvor der kan gives tilladelse til skovrejsning
I områder, hvor skovrejsning er uønsket, ønsker kommunen ikke, at der plantes skov.
Kommunalbestyrelsen kan dog meddele tilladelse til skovplantning indenfor disse områder, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Det kunne eksempelvis være skovrejsning i lukkede og reetablerede grusgrave, eller i områder hvor grundvandsbeskyttelse eller bynært friluftsliv, ville have gavn af en skovrejsning. Det er dog forudsat at projektet ikke i væsentlig grad tilsidesætter de hensyn som ligger til grund for, at skovrejsning er uønsket.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

 


Faktaboks

Skovrejsning er tilplantning med henblik på at etablere ny sluttet skov med højstammede træer. Produktion af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift anses ikke for at være skovrejsning. Plantning af hegn og lignende er ikke omfattet af forbud mod skovtilplantning. Skove, som er lovligt anlagt før 1. september 1989 indenfor de områder, hvor skovtilplantning er uønsket, kan fortsat drives og genplantes.