Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Natur
Nationalpark Vadehavet
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Vand

Vandindvinding og overfladevand i Tønder Kommune

Vand er en livsnødvendig ressource, og Tønder Kommune lægger stor vægt på at beskytte og bevare denne ressource. Vi ønsker at undgå forurening og overudnyttelse af grundvand og overfladevand.

Vandindvinding til drikkevand omfatter indvinding af grundvand og overfladevand.

Vand bruges også til andre formål - vanding af afgrøder, andet landbrugsformål, grundvandssænkning, industrielle formål, varme- og køleformål samt havevanding.

Tønder Kommunes særlige styrker indenfor vandindvinding
I Tønder Kommunes undergrund findes store mængder grundvand. På nuværende tidspunkt er grundvandet af så god kvalitet, at det kan udbydes som drikkevand uden særlig behandling.

Den store mængde grundvand gør det stort set muligt at dække alle behov indenfor vandindvinding.

Fokus på udvikling inden for vandindvinding i Tønder Kommune
Tønder Kommune har til opgave at prioritere brugen af vandet, og skal med omhu og fremsynethed værne om vandkvalitet, natur og miljø. Grundvandet er forskelligt beskyttet efter forskelligheden i jordbundstype. F.eks. skal vi have særlig fokus på beskyttelse af vand på sandjorde.

Allerede i den daglige sagsbehandling ser Tønder Kommune fremad. Ved tilladelse til vandindvinding, eller afslag på samme, bliver konsekvenserne nøje overvejet. Medarbejderne i Tønder Kommune følger med i det der rører sig omkring vandindvinding, og forsøger fortløbende at dygtiggøre sig inden for området.

Overordnede mål og handlinger indenfor vandindvinding i Tønder Kommune
Tønder Kommune ønsker at sikre rent og tilstrækkelig grundvand til forbrugere, uden på nogen måde at sætte naturen, miljøet eller grundvandsressourcen på spil. Derfor udarbejder vi planer indenfor vandforsyningsområdet og grundvandsbeskyttelse og i det daglige udfører vi miljøvenlig sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding.

Afsnittet om vand består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort og billeder

 

 Vanding  
Vanding af mark i T√łnder Kommune


Faktaboks

Overfladevand i Tønder Kommune
Overfladevand omfatter vandet i vandløb, søer, moser og andre vådområder. Overfladevand omfatter også vandet i havet og langs kysterne. Kvaliteten af overfladevandet fastsættes i vandplanerne, der udarbejdes af staten.

Vand er en livsnødvendig ressource. I Tønder Kommune lægges der derfor stor vægt på at beskytte og bevare denne ressource.

Links til vandindvinding:
Miljømålsloven
Vandplaner
Bekendtgørelse om lov om vandforsyning, LBK nr. 1026 af 20. oktober 2008
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1000 af 26. juli 2007