Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Voksne
Ældre
Mål
Redegørelse
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Ældre

Ældreindsatsen i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil sikre ældre medborgere mulighed for en tryg alderdom. Det sker gennem tilbud om forebyggende hjemmebesøg, hjemmepleje efter behov, samt tilbud om plejecentre med handicapvenlige boliger til ældre, som har mere omfattende behov for omsorg og pleje.

Et stærkt foreningsliv er med til at styrke aktivitetstilbud for ældre
Et stærkt foreningsliv med et stort antal pensionistforeninger, vennekredse og patientforeninger er med til at sikre udbud af aktiviteter og oplysning i kommunen.

Fokus på ældre medborgere – en befolkningsgruppe i vækst
De ældre udgør en stigende andel af den samlede befolkning i årene fremover. I Tønder kommune ventes antallet af indbyggere over 65 år at vokse med 57 % frem til år 2030, svarende til ændringen på landsplan.

Flere lever længere og flere rammes bl.a. af demens. Selvom der sættes ind med tidlig forebyggende indsats i forhold til udvikling af kroniske lidelser og hurtig opfølgning efter hospitalsindlæggelse, vil der fortsat være stort behov for boformer og aktivitetstilbud.

Overordnet mål for ældreindsatsen
Vi vil udvikle kvaliteten i tilbuddene til ældre. En god hjemmeplejeordning skal sikre ældre mulighed for at forblive længst mulig i egen bolig

Afsnittet om ældre består af mål og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

Placering af plejecentre i Tønder kommune. Plejecentrene er geografisk fordelt, således at ældre med mere omfattende behov for omsorg og pleje kan tilgodeses i lokalsamfundet


Billeder

 Flere ældre  
Vi bliver flere ældre og vi lever længere. I Tønder kommune findes et rigt udbud af foreninger og aktiviteter, og flere ældre holder også formen ved lige i motionscentrene.

Ældrecentre  
Tønder kommune har ældrecentre fordelt over hele kommunen. Gode tidssvarende rammer for beboere og personale samt beboernes trivsel vægtes højt.