Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Voksne
Ældre
Mål
Redegørelse
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Ældre Mål

Mål for ældreindsatsen i Tønder kommune

Tønder Kommune vil sikre ældre medborgere mulighed for en tryg alderdom. De ældre skal have mulighed for at forblive længst mulig i egen bolig.

Mål for ældreindsatsen:

Vi vil:

  • Udvikle kvaliteten i tilbuddene til ældre
  • Sikre en god hjemmeplejeordning som giver de ældre mulighed for at forblive længst mulig i egen bolig
  • Sikre alsidige boformer og aktivitetstilbud.

Handlinger – ældreindsatsen

Vi gør:

  • Ældre over 75 tilbydes besøg af ældrerådgivere med henblik på at skabe tryghed og trivsel og sikre tidlig forebyggende indsats
  • Der tilbydes praktisk bistand og pleje efter behov, således at funktioner og livskvalitet sikres
  • Der tilbydes aktivitets- og samværsmulighed i dagcentre samt botilbud på plejecentre efter behov
  • I forbindelse med sygehus indlæggelse tilbydes opfølgning, støtte og genoptræning således at funktioner og livskvalitet sikres
  • Tønder Kommune vil primo 2011 åbne et nyt plejecenter i Løgumkloster, til afløsning af plejecenter Åløkke
  • Tønder Kommune vil renovere og ombygge Plejecenter Mosbølparken i Skærbæk. Denne ombygning forventes gennemført primo 2011.

Der tilbydes plejecentre geografisk fordelt, således at ældre med mere omfattende behov for omsorg og pleje kan tilgodeses i lokalsamfundet.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort