Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Voksne
Ældre
Mål
Redegørelse
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Ældre Redegørelse

Redegørelse for ældreindsatsen i Tønder Kommune

Tønder Kommune har i forlængelse af kommunesammenlægningen organiseret hjemmeplejen i tre distrikter – Syd, Midt og Nord – med seks områder: Højer og Tønder, Bredebro og Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund. Praktisk bistand og pleje udgår således fra seks center- og lokalbyer, geografisk fordelt over hele Tønder Kommune.

I samtlige tre distrikter forefindes dagcentre med samværs- og aktivitetsmuligheder. I de seks nævnte center- og lokalbyer samt i Agerskov forefindes plejecentre med handicapvenlige boliger til ældre med mere omfattende behov for omsorg og pleje.

Dagcentre – aktivitets og samværsmuligheder
I hvert af de tre distrikter - Syd, Midt og Nord – forefindes dagcentre. Ældre, der har behov herfor på grund af nedsat funktion eller sociale behov, kan visiteres til dagcentre med muligheder for aktivitet, samvær og gode oplevelser. Centrene er beliggende i Tønder, Løgumkloster og Skærbæk.

Plejecentre – handicapvenlige botilbud for ældre med behov for omsorg og pleje
Plejecentre er boformer, hvor ældre med omfattende behov for omsorg og pleje efter visitation disponerer over egen handicapvenlig bolig. På plejecentrene er der fællesfaciliteter og personaledækning døgnet rundt.

For ældre – og også yngre borgere – med bl.a. svære demenslidelser findes i Tønder Kommune et specialtilbud, Klosterparken, beliggende i Løgumkloster.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort