Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Mål
Redegørelse
Skolebørn
Unge
Voksne
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Småbørn Redegørelse

Redegørelse for børn i dagtilbud i Tønder Kommune

Vi vil i dagtilbuddet give børn mod på livet og lyst til at lære. Derfor tilbyder vi børn alsidig trivsel og udvikling, sundhed og bevægelse, kulturelle tilbud og samspil med naturen. Alt sammen i inkluderende udviklings og læringsmiljøer.

Redegørelse består af:

Et mangfoldigt børneliv
Alsidig trivsel og udvikling
Sundhed og bevægelse
Kulturelle værdier og samspil med naturen
Inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
Særlige indsatser for børn i dagtilbud
Struktur og organisering af dagtilbudsområdet
Overgang fra dagtilbud til skole
Lærings- og udviklingscentre
Forskellige tilbud til børn i dagtilbud

Et mangfoldigt børneliv
Børn er forskellige. I Tønder Kommune bruger vi forskelligheden aktivt og bevidst. I Tønder Kommune tilbyder vi alle børn udfordringer og oplevelser, der støtter det enkelte barn i dets styrkesider. På den måde fremmer vi trivsel, læring og udvikling. Alle børn i Tønder Kommune skal dagligt opleve små succeser.

Alsidig trivsel og udvikling
I Tønder Kommune er børnene omgivet af nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi ser og anerkender det enkelte barn som unikt. Derved støtter vi i børnene i at udvikle deres egne kompetencer og færdigheder.

Sundhed og bevægelse
I Tønder Kommune tilbyder vi børnene et sundt og trygt miljø. Et miljø, hvor børnene kan udfolde sig både fysisk og psykisk, og hvor der er rammer for en sund livskvalitet. En sund livskvalitet der fremmer trivsel, læring og udvikling.

Kulturelle værdier og samspil med naturen
Børn i Tønder Kommune får forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. De oplever at have en aktiv rolle i egen udvikling og læring, inspireret af voksne.

Inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
Alle børn i Tønder Kommune har ret til at være aktive deltagere i hverdagslivets fællesskaber.

Særlige indsatser for børn i dagtilbud
Struktur, overgange og kontinuitet er vigtige elementer i børns hverdag. Derfor gør vi i Tønder en særlig indsats på disse områder

Struktur og organisering af dagtilbudsområdet
Tønder Kommune tilpasser strukturen sådan, at institutionerne fagligt og økonomisk kan skabe en god kvalitet i tilbuddene. Vi vil i Tønder Kommune om muligt etablere 0 – 6-års institutioner i byområder, hvor der i dag alene tilbydes kommunal dagpleje.

Overgang fra dagtilbud til skole
Tønder Kommune sætter fokus på overgang fra dagtilbud til skole. Tønder Kommune kører derfor forsøg med rullende skolestart.

I Tønder Kommune prioriterer vi sammenhæng og kontinuitet mellem dagtilbud og skole højt. Det gør vi for at sikre helhed omkring børnenes trivsel, sundhed og læring.

Lærings- og udviklingscentre
Der arbejdes i retning af etablering af lærings- og udviklingscentre, også i større byområder, hvor centrene vil sikre kontinuitet i børnenes hverdag.

Samlede enheder med vuggestue, børnehave og skole vil sikre fleksible overgange, og at vi udnytter ressourcerne optimalt. Det gælder både personale og bygninger. Vi vil også sikre et tæt tværfagligt samarbejde mellem de tilstedeværende faggrupper. Vi forventer, at lærings- og udviklingscentre i byområderne vil få en størrelse, så de med fordel kan huse:

  • PPR
  • Socialrådgivere
  • Familiemedarbejdere
  • Sundhedsplejen

På den måde vil vi få mulighed for at styrke den tværfaglige og tidlige indsats for børn med særlige behov. Vi kan sikre, at de menneskelige og materielle ressourcer, det kræver at skabe inkluderende læringsmiljøer, kan stilles til rådighed dér, hvor barnet lever sit hverdagsliv.

Forskellige tilbud til børn i dagtilbud
Familier har forskellige dagtilbudsvalg. I Tønder Kommune findes en række private daginstitutioner, som tilbyder dagtilbud til børn. Deriblandt flere tyske daginstitutioner.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort