Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Mål
Redegørelse
Unge
Voksne
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Skolebørn

Skolebørn i Tønder Kommune

I Tønder Kommune arbejder vi for, at dit barn får mod på uddannelse og lyst til at lære - gennem skoletiden. Det vil vi opnå ved at etablere tidssvarende undervisningstilbud med inspirerende læringsmiljøer i centrum.

Styrker i undervisningen
Vi ønsker at give børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære, fordi vi sætter den faglige, personlige og sociale udvikling højt. Derfor prioriterer vi også kvalitet i undervisningen og udfordringer til barnet og den unges læring højt. Vi lægger vægt på, at skolens undervisning og fritidstilbud præges af engagement, ansvarlighed og glæde.

Fokus i undervisningen
Vi giver eleverne helhed og sammenhæng i hverdagen. Derfor arbejder vi i Tønder Kommune på at skabe lærings- og udviklingscentre med vuggestue, børnehave og skole. Vi skal sikre den gode overgang og kontinuitet i dit barns liv.

Dit barn skal have tidssvarende læringsmiljøer. Derfor arbejder vi i Tønder Kommune for, at dit barn har gode og inspirerende fysiske rammer. Bygninger og omgivelser skal tilgodese børns forskellige måder at lære på og skal teknologisk og pædagogisk leve op til nutidig standard.

Overordnede mål for undervisningen
Vi ønsker at give børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære. Det vil vi opnå ved at have tidssvarende undervisningstilbud med inspirerende læringsmiljøer i centrum.

Afsnittet om skolebørn består af mål og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

Billeder

 Skolerne i Tønder Kommune  
Skolerne i Tønder Kommune skal være tidssvarende fysisk og pædagogisk.

 

 Børn i skole 
Vi tror på, at uddannelse er vejen til det gode liv.


Faktaboks

Vi giver børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære.

Links:

Kommuneplanstrategien

Delpolitik for skoleområdet.

Styrelsesvedtægten for Tønder Kommunes skolevæsen