Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Mål
Redegørelse
Unge
Voksne
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Skolebørn Redegørelse

Redegørelse for skolebørn i Tønder Kommune

Tønder Kommune giver skoleeleverne mod på uddannelse og lyst til at lære. Derfor arbejder vi for kvalitet i en undervisning der foregår i tidssvarende læringsmiljøer. Det skal ske samtidig med at skolestrukturen er i harmoni med børnetallet.

Redegørelsen beskriver:

Skolebørn
Kvalitet i skolebørnenes undervisning
Ungdomsskoletilbud
Mulighed for forskellige skolevalg

Skolebørn
Vi giver i Tønder Kommune børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære.

I Tønder Kommune vil vi opnå det ved at etablere tidssvarende undervisningstilbud med inspirerende læringsmiljøer i centrum.

Udviklingen i børnetallet betyder, at Tønder Kommune i 2021 vil have ca. 3750 skolesøgende børn modsat ca. 5250 i 2009. Dette betyder ændringer på skolerne i Tønder Kommune. Se pdf-fil i højre spalte.

Kvalitet i skoleelevernes undervisning
For at Tønder Kommune kan opretholde kvaliteten i undervisningen i folkeskolen skal skolerne være tidssvarende både fysisk og pædagogisk. Udviklingen skal være i harmoni med udviklingen i børnetallet.

Tønder Kommunes skolevæsen støtter udviklingen af lærings- og udviklingscentre med fokus på:

  • kvalitet i undervisningen
  • social inklusion
  • helhed og sammenhæng i barnets/den unges hverdag
  • tidssvarende læringsmiljøer.

Ungdomsskoletilbud
Tønder Kommunes Ungdomsskole gør det attraktivt at være ung i Tønder Kommune. Ungdomsskolen medvirker gennem elev- og klubråd til at uddanne eleverne til medborgere i et demokrati.

Gennem ungdomsskolen sikrer Tønder Kommune:

  • et mere varieret undervisnings-, uddannelses- og fritidstilbud
  • et samarbejde, der varetager de unges interesser på tværs af lokalområderne
  • et samvær i større elevgrupper såvel i undervisnings- som fritidstilbud.

Tønder Kommunes Ungdomsskole sørger igennem SSP-samarbejdet for:

  • at kommunens samarbejde på ungeområdet fungerer optimalt
  • at børn og unge i Tønder Kommune lever det gode ungdomsliv uden for mange ”blå mærker”.

Skolernes tilbud styrker muligheden for at bryde den negative sociale arv og opnå Tønder Kommunes og regeringens mål om, at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mulighed for forskellige skolevalg
I Tønder Kommune findes en række private skoler og efterskoler, som tilbyder undervisning til dit barn. Deriblandt flere tyske skoler.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Inklusion forstås i Tønder Kommune som lige deltagerbetingelser i fællesskaber for alle børn.

Udvikling i børnetallet:
 udvikling_boernetal.pdf (19.9 KB)