Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Mål
Redegørelse
Voksne
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Unge Mål

Mål for unge i Tønder Kommune

Alle unge i Tønder Kommune skal være en del af de mange gode fællesskaber, der findes her. Vi vil derfor vedholde vores brede udbud af kultur-, fritids- og foreningstilbud, så alle har steder at mødes og aktiviteter at mødes til. Vi gør det, fordi vi tror på, at fællesskab og social aktivitet skaber livskvalitet.

Mål – Unge

Vi vil:

 • At børn og unge skal have mulighed for at dyrke breddeidræt inden for en rimelig geografisk afstand
 • At de unge, der har talent, skal hjælpes videre frem til et eventuelt kommende elitestadie
 • Give børn og unge tilbud om at udvikle evnen til at forstå sig selv og agere i forskellige sammenhænge gennem deltagelse i musik-, teater- og kunstinitiativer
 • At børneteaterområdet skal udvikles i sammenhæng med det grænseoverskridende og det sønderjyske samarbejde
 • At det skal være attraktivt og sjovt at dyrke bl.a. skateboard, rollers, klatring, street basket, freestyle, musik, street art, m.m.
 • Tage kontakt til de børn og unge, der ikke er medlem af nogen form for foreningsliv. Målet er at støtte de sociale netværk, der findes i de uorganiserede miljøer
 • At behovet for særlig støtte hos børn, unge og familier erkendes så tidligt, at støtten kan gives i hjemmet eller i lokalmiljøet
 • At der sørges for, at der så vidt muligt er helhed og sammenhæng i det enkelte barns/den enkelte unges liv
 • At indsatsen foregår således, at de netværk, der findes for det enkelte barn/den enkelte unge så vidt muligt bevares.

Handling – Unge

Det gør vi ved at sikre:

 • Rammer for et rigt foreningsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer
 • Arealer til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand
 • Samarbejde med foreninger, institutioner og eksterne partnere for at understøtte individuelle mål og for at realisere visionerne på eliteområdet
 • Udviklende kulturelle aktiviteter for, med og af børn
 • Professionelt børneteater på højt niveau for og med børn og unge
 • Et samarbejde med skaterne i byrummene og etablering af netværket Streetmekka Sønderjylland
 • At der bliver lyttet til de uorganiseredes ønsker
 • Flere sociale tilbud
 • Tværfaglige professionelle miljøer
 • Fleksible løsninger afpasset tiden og behovet.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.