Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Voksne
Mål
Redegørelse
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Voksne Mål

Mål for voksenindsatsen i Tønder Kommune

Vi vil udvikle kvaliteten og synliggøre kultur- og fritidstilbuddene for voksne. Vi vil tilbyde de voksne en bred vifte af tilbud på landet og i byerne. Det frivillige engagement er drivkraften i det foreningsliv, der er med til at skabe den gode udvikling for borgernes hverdags- og fritidsliv.

Mål for voksenindsatsen

Vi vil:

  • Et aktivt idrætsliv - De faciliteter vi har, skal være aktivitetssteder for voksne på landet og i byerne. Der skal være plads til motion og idræt på alle niveauer
  • Kultur i kommunen - Vi vil tilbyde en bred vifte af oplevelsesmuligheder indenfor kunst, teater, musik og litteratur – med lokale, nationale og internationale bidrag af både ama-tører og professionelle. Kulturelt Forum er katalysator for udviklingen
  • Biblioteket og dets filialer vil tilbyde bogudlån, udlån af fagvideoer, musik og elektronisk adgang
  • Voksenundervisning - Vi vil tilbyde kompetencegivende og interesseorienteret fritidsundervisning
  • Sindslidende og handicappede - Vi vil tilbyde den enkelte en tilværelse så nær det normale som muligt og så vidt muligt på egne præmisser
  • Hjælp til socialt og økonomisk ramte - Med råd, vejledning og individuelt afstemte tilbud vil vi hjælpe den enkelte videre i livet. Aktiv deltagelse skal støttes. Perspektivet er selvhjulpethed.

Handlinger – voksenindsatsen

Vi gør:

  • Støtter op om kultur- og idrætsfaciliteterne i kommunen
  • Udlåner lokaler til foreninger
  • Yder en løbende indsats for at tilpasse tilbud til behov for såvel udendørsarealer som in-dendørs faciliteter
  • Yder en løbende indsats i forhold til sindslidende, psykisk og fysisk handicappede og økonomisk og socialt ramte.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.