Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Voksne
Mål
Redegørelse
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Voksne Redegørelse

Redegørelse for voksenindsatsen i Tønder Kommune

I Tønder Kommune er der mange tilbud om kompetenceudvikling for voksne. Der gøres også en særlig indsats for sårbare voksne med særlige behov. Dette afsnit beskriver en række af disse tilbud.

Kompetenceudvikling
Der er flere muligheder for vejledning og kompetenceudvikling for voksne, f.eks:

 • Tønder Kommune tilbyder åben vejledning for voksne i og udenfor arbejdesmarkedet
 • Voksenuddannelsessystemet, interesseorganisationer, erhvervsskolernes efteruddannelse og de kommunalt forankrede foreninger tilbyder såvel specifikt faglige som almentdannende kompetenceudviklingstilbud til voksne i Tønder Kommune
 • Tønder Kommunes Kompetencecenter opkvalificerer ledige voksne der er ude af arbejdsmarkedet, så kvalifikationer modsvarer erhvervslivets behov og krav
 • Via højtudviklet fibernet bredbånd og telenetbredbånd er fjernstudier oplagte muligheder for kompetenceudvikling. Internetbaseret undervisning udbygges til stadighed

Bo og væresteder for udviklingshæmmede
Botilbud, beskæftigelse og væresteder for udviklingshæmmede i Tønder Kommune bliver organiseret i forlængelse af kommunesammenlægningen. Der er tre områder:

 • Område Tønder, som omhandler flere botilbud, beskæftigelse samt et tilbud rettet til unge udviklingshæmmede
 • Område Vest, nær Løgumkloster, som omhandler botilbud og beskæftigelse
 • I den nordøstlige del forefindes tillige beskæftigelsestilbud – Aktivitetshuset – i Toftlund.

Bofællesskaber findes i såvel Tønder, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund for de mere selvhjulpne udviklingshæmmede. Bofællesskaberne og Café 9 i Tønder, bofællesskaberne i Skærbæk, Løgumkloster og Toftlund samt aktivitetshuset i Toftlund.

Botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt anden støtte til borgere med sindslidelser
Socialpsykiatrien i Tønder Kommune arbejder med rehabilitering i forhold til borgere, der ikke kan fungere i hverdagen, på grund af psykiatriske problemer.

Et hjemmestøtte-team yder primært støtte til sindslidende i hjemmet. Fokus er primært:

 • bolig
 • arbejde
 • uddannelse
 • netværk
 • økonomi
 • struktur i hverdagen

Teamet råder over et par akutlejligheder, hvorved behovet for indlæggelser kan reduceres. Teamet kan yde særlig støtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk hospital.

Aktivitets- og samværstilbud findes i Tønder og Skærbæk. Her findes ligeledes botilbud for personer, der i en kortere eller længere periode har brug for personale støtte i forbindelse med f.eks. medicinering, angstproblemer og sociale forhold.

Tønder Kommune har et særligt botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold – Klosterparken i Løgumkloster. Målgruppen er borgere fra ca. 40 år og opefter med demenslidelser og andre psykiske lidelser. Herunder senhjerneskade eller psykiske lidelser som depression, skizofreni eller angst.

Andre borgere med komplekst eller omfattende støtte- og omsorgsbehov visiteres til Klosterparken. Tilbuddet benyttes også af andre kommuner.

Støtte i forbindelse med misbrug - behandling ved afhængighed af alkohol og andre rusmidler

Rådgivningscenter Tønder
Tønder Kommune tilbyder rådgivning, behandling og forebyggelse ved afhængighed af alkohol og illegale rusmidler.

Rådgivningscenter Tønder ligger centralt i Tønder. Her kan borgerne henvende sig direkte eller efter henvisning fra egen læge eller andre myndigheder.

Behandling ved afhængighed af rusmidler foregår efter bestemmelser i Sundhedsloven samt Lov om social service. Behandlingen er gratis for borgerne, men der kan ved døgnbehandling for afhængighed af illegale rusmidler opkræves egenbetaling for udgifter til ophold. Afhængig af sværhedsgraden for behandling kan der henvises til andre offentlige eller private behandlingstilbud. Herunder Misbrugscenter Sønderjylland i Toftlund.

Kommunerne er efter Sundhedslovens kapitel 40 forpligtet til at tilbyde vederlagsfri behandling ved afhængighed af alkohol og efter kapitel 41 ved afhængighed af euforiserende stoffer.

Forpligtelsen rummer en behandlingsgaranti, således at behandlingen indledes senest 14 dage efter henvendelsen, når der foreligger afhængighed.

Misbrugscenter Sønderjylland
Misbrugscenter Sønderjylland er et kommunalt midlertidigt botilbud efter Lov om social service. Målgruppen er borgere over 18 år med misbrugsproblemer.

Centeret omfatter et midlertidigt botilbud, Pensionatet. Desuden findes aktivitets- og beskæftigelsestilbud. I forbindelse med opholdet sker der en udredning af misbrugsproblemet. Der tilbydes også forbehandling, hvor borgerne forberedes til at kunne indgå i døgnbehandling i andet regi med henblik på stoffrihed.

Centeret drives af Tønder Kommune. Der er indgået en driftsaftale med Haderslev, Sønderborg og Aabenraa kommuner om finansiering af driften samt om visitation af borgere fra disse kommuner.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Links

Bekendtgørelse af sundhedsloven