Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Miljøvurdering

Miljøvurdering

I henhold til gældende lov skal der ske miljøvurdering af kommuneplanen for så vidt angår ændringer i arealudlæg i forhold til den hidtil gældende planlægning.

Der er foretaget screening af nye arealudlæg, arealudlæg hvor anvendelsen ændres samt arealudtag. I screeningen konkluderes det, at de nye arealudlæg i Kommuneplan 2009 - 2021 visse steder vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og at planen i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal ledsages af en miljørapport, hvori der redegøres for planens miljøpåvirkning.

Miljørapporten kan ses her  miljovurdering.pdf (16.5 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.