Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Ferie- og sommerhusområder
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Fritidsfaciliteter i det åbne land Mål

Mål for fritidsfaciliteter i det åbne land

Vi vil styrke naturoplevelser i kommunen så flest mulige får glæde af at dyrke friluftslivet. Fritidsfaciliteterne skal vi udnytte optimalt og bruge på kryds og tværs af geografien. Alle borgere og gæster skal kunne opleve og dyrke flest mulige aktiviteter og få bedst mulig adgang til stier, søer, åløb, badestrande og rekreative områder og faciliteter.

Mål for fritidsfaciliteter i det åbne land
Vi vil:

 • Etablere fysiske rammer for godt friluftsliv såvel til fritidsudfoldelser som til rekreative formål
 • Sikre adgangen til natur og oplevelsesrige landskaber. Stier og markveje skal være tilgængelige
 • Etablere nye stisystemer, også stisystemer nær kysten og i midtlandet fra Hønning Mose til Draved Skov
 • Fastholde den gode badevandskvalitet ved badestrandene, og fortsat få del i Friluftsrådets tildeling af blå flag
 • Sikre offentlighedens frie adgang og ophold på kyststrækninger og specielt badestrande
 • Bevare de åbne kyststrækninger og søbredder ved at begrænse antallet af badebådebroer langs kyster og søbredder
 • Styrke fritidsfaciliteternes kvalitet generelt og sikre en fortsat udbygning
 • Styrke breddeidrætten ved at skabe udfoldelsesmuligheder også i det åbne land
 • Børn og unge skal have adgang til arealer og faciliteter til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.

Handling - Fritidsfaciliteter i det åbne land
Vi gør:

 • Arbejder aktivt på at øge tilgængeligheden til kyster, skove kulturminder og oplevelsesrige landskaber under hensyn til natur- og landskabsværdierne
 • Kontrollerer løbende vandet ved badestrandene for indhold af sygdomsfremkaldende bakterier efter de gældende love og regler
 • Skaber rammerne for et rigt og aktivt foreningsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelse, netværk og sociale kompetencer.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

 Vandreture 
Der er fine vandremuligheder i den varierede natur. Vi planlægger etablering af endnu flere spændende stisystemer.


Faktaboks

Blå flag
Friluftsrådet udpeger strande til at flage med Blå Flag. Det betyder at badevandskvaliteten er i top og der er aktiviteter og faciliteter for gæsterne.