Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Mål
Redegørelse
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Ferie- og sommerhusområder
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Idrætsfaciliteter

Idrætsfaciliteter i Tønder Kommune

Tønder Kommune har mange idrætsfaciliteter spredt ud over hele kommunen. De giver både borgere og turister rige muligheder for idrætsudfoldelser tæt på deres bopæl. Kommunen lægger vægt på, at idrætsfaciliteterne kan skabe rammerne for sportslig udfoldelse og for et rigt foreningsliv, der styrker fællesskabsfølelse, netværk og sociale kompetencer.

Styrke ved idrætsfaciliteter
Tønder Kommune har en særlig styrke i et rigt og sundhedsfremmende idrætsliv. Der er en bred vifte af gode idrætsfaciliteter som giver mulighed indenfor mange sportsgrene. De mange faciliteter er fordelt over hele kommunen, så alle borgere har mulighed for at dyrke idræt inden for en kort afstand.

Fokus på udvikling af fritidsfaciliteter i samarbejde med foreningslivet
Tønder Kommune har et rigt og alsidigt foreningsliv. Vi vil sikre gode rammer for det frivillige arbejde og inddrage foreningernes viden og erfaringer, når vi udvikler fritidsfaciliteterne i kommunen. Det er vigtigt at vore idrætsanlæg og vores fritidsfaciliteter får den kvalitet, som borgerne efterspørger.

Vi vil styrke bæredygtige idrætscentre, haller og multicentre, hvor aktivitetsbehovet og geografiske hensyn tilsiger en udvikling. En styrkelse afstedkommer ikke nødvendigvis større arealudlæg for at sikre kvalitet og udvikling.

Overordnet målsætning for fritidsfaciliteter
Fritidsfaciliteterne skal udnyttes optimalt og bruges på kryds og tværs af geografien. Børn, unge voksne og ældre borgere skal kunne dyrke flest mulige aktiviteter og socialt fællesskab i kort afstand fra deres bopæl.

Afsnitte om Idrætsfaciliteter består af mål og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Sportsstævne 
Sportsstævne med medaljeoverrækkelse. Foreningssport har et godt tag i børn og unge.

Rideklubber 
Rideklubberne har fine rammer.