Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Mål
Redegørelse
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Ferie- og sommerhusområder
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Idrætsfaciliteter Mål

Mål for idrætsfaciliteter i Tønder Kommune

Tønder Kommune skal sikre en fortsat god udvikling af idrætsliv og idrætsfaciliteter bredt i hele kommunen. Frivillige og engagerede borgere gør en stor indsats for at sikre, at der er plads til idrætsudfoldelse for borgere i alle aldre i alle hjørner af kommunen. Kommunen skal også i fremtiden inddrage foreningslivet i samarbejdet. Desuden skal Tønder Kommune skabe gode rammer for udfoldelse af eliteidræt.

Mål for idrætsfaciliteter

Vi vil:

  • Styrke nærhedsprincippet, som er bærende i det lokale forenings- og idrætsliv
  • Gennem idræt støttes op om netværk, der forpligter og skaber gensidigt ansvar for hinandens trivsel
  • Have fokus på eliteidræt, som har stor betydning for profileringen af Tønder Kommune. Eliteidræt skaber rollemodeller som tilskynder mange unge til at dyrke sport og idræt
  • Arbejde for realiseringen af Tønder Arena i et samarbejde med private investorer
  • Støtte haller, multicentre og andre faciliteter på et bæredygtigt grundlag for at dække nærområdernes behov.

Handlinger – Idrætsfaciliteter

Vi gør:

  • Skaber gode rammer for det frivillige idrætsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer
  • Giver tilskud til uddannelse af foreningsledere for at sikre den fortsatte rekruttering til foreningslivet
  • Sikrer at børn og unge har adgang til faciliteter til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Tønder Løbet  
Tønder Løbet er en årlig tradition i september måned.