Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Mål
Redegørelse
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Ferie- og sommerhusområder
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Idrætsfaciliteter Redegørelse

Redegørelse for idrætsfaciliteter i Tønder Kommune

Udfoldelse der skaber fællesskab er den ressource der gør at vore borgere føler sig trygge og trives i nærområderne.

Børn og unges udfoldelsesmuligheder
Børn og unge er aktive i videreudviklingen af gode fritidsaktiviter - også i landdistrikterne.

Derfor bakker vi op om børn og unges udfoldelsesmuligheder i lokalområderne. Børn og unge skal således inddrages i de fællesskaber der skabes i byerne og på landet.

Netværk understøtter trivsel og udfoldelse
Der skal støttes op om de netværk der understøtter gensidigt ansvar for hinandens trivsel og udfoldelsemuligheder. Vi skal således sørge for at vores børn og unge sikres plads i de sammen-hænge der skaber forpligtende fællesskaber på tværs af alder, interesseområder og eventuelle andre barrierer.

Lokalområdets betydning for udfoldelsesmuligheder
Udvikling af idrætsfaciliteter skal være bæredygtige. Det betyder også at de forandringer der sker i et lokalområde kan betyde at grundlaget for at opretholde en facilitet / aktivitet kan forandre sig med stigende eller faldende befolkningstal i det definerede område.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort