Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Mål
Redegørelse
Idrætsfaciliteter
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Ferie- og sommerhusområder
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Kulturliv og seværdigheder Redegørelse

Redegørelse for kulturliv og seværdigheder

Tønder Kommune har en lang liste af seværdigheder. Det er vores ønske at formidle seværdighederne til borgerne og besøgende, og giv øget viden om kommunens værdier, især om kultur og landskabsværdier. Det samarbejde vi med vore nabokommuner om.

Redegørelsen beskriver:

Unikke seværdigheder i kulturlandskabet
Geografi og kulturliv
Landskabet, arkitekturen, skikke og traditioners betydning for kulturlivet
Grænseoverskridende samarbejd og kulturaftaler

Unikke seværdigheder i kulturlandskabet
Vore forskelligartede landskaber og vore kulturlandskaber er mangfoldige:

 • Løgumkloster Kirke
 • Guldhornene
 • Hjemsted Oldtidspark
 • Slusen i Højer
 • Snæbelprojektet
 • Vesterende Ballum
 • Slotsgaden i Møgeltønder
 • Schackenborg
 • Nationalpark Vadehavet
 • Zeppelinmuseet i Tønder
 • Krigsminderne rundt om i kommunen
 • Slotsfelt laden
 • Museum Sønderjylland i Tønder
 • Højer Mølle
 • Trøjborg Slotsruin
 • Nationalmuseet Kommandørgården
 • Tønder Købstad
 • Rudbøl Grænse.

Geografi og kulturliv
Vores geografiske placering giver kulturlivet 3 dimensioner. Det drejer sig om:

 • Påvirkningen fra de danske kulturhistoriske perioder
 • På virkningen fra de tyske kulturhistoriske perioder
 • Påvirkningen fra livet ved og med Vadehavet.

De tre dimensioner præger fortsat udviklingen i kulturlivet i Tønder Kommune.

Landskabet, arkitekturen, skikke og traditioners betydning for kulturlivet
I en tid hvor oplevelsesøkonomien spiller en større og større rolle, vil kulturhistorien få en meget mere central rolle.

Vi har et hav af helt enestående oplevelser og fortællinger, vi kan præsentere for borgerne og gæsterne i kommunen. Som eksempel kan nævnes bygningskulturen, kniplekunsten, hvalfangertraditionerne, møbeldesign, diger, marsk og koge, kirkemusik klyngen, madkulturen og meget andet.

Vi har endvidere et hav af små unikke hverdagstraditioner, som fortjener en øget opmærksomhed. Eksempelvis kan nævnes: Ringridning, og det specielt sønderjyske birkebål, brø´tort (brødlagkagkage).

Grænseoverskridende samarbejde og kulturaftaler
Tønder Kommune bruger foreningen Kulturelt Forum som kulturel sparrings- og ideudviklingspartner. For at sikre sammenhæng og synergi i den kulturelle udvikling, indgår vi i kulturaftaler med de sønderjyske kommuner og kommunerne i vadehavsregionen.

Det grænseoverskridende perspektiv og den mangfoldighed det tyske mindretal i vores kommuner bidrager med, er kulturel berigelse som vi inddrager i udviklingen.

Vi tager initiativ til nye kulturelle netværk og koordinerer udviklingsprojekter, som skal øge kvaliteten i de kulturelle tilbud i Tønder Kommune. Samtidig koordinerer vi tiltag der tværfagligt udbreder kendskabet til vore mange seværdigheder og kulturelle tilbud.

Der er indgået to kulturaftaler:

 • Kuturaftale Sønderjylland
 • Kulturaftale Vadehavet.

Aftalerne definerer og beskriver indsatsområderne overfor de seværdigheder som aftalerne omfatter.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Kulturhistoriske værdier  
De kulturhistoriske værdier vil få en meget mere central rolle i fremtiden.

 Kulturhistorie og kulturelle værdier  
Det er vores overordnede mål, at Tønder Kommune skal være kendt for sin meget specielle kulturhistorie og kulturelle værdier.