Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.11.2

Kirkegade, 110.11.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.

 
Rammeområde nr. 110.11.2 
Områdenavn Kirkegade 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde.

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom.

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering

1,5 p-pladser pr. bolig

 
Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 17

 
Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal opføres i gadelinie.

Facader og bygningshøjder skal tilpasses den nuværende bebyggelse og gadebilledet som helhed.

 
Tidligere rammeområde nr.

1-B-2

 
Lokalplaner

Delvist LP 8
Delvist LP 17

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
17 (vedtaget)
8 (vedtaget)
Lokalplan nr. 112-110 (vedtaget)