Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.31.6

Hovedvejen, 110.31.6

Områdets status pr. 01.01.2010

Delvist udbygget erhvervsområde.

 
Rammeområde nr. 110.31.6 
Områdenavn Hovedvejen 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse

Erhvervsområde
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 15 m.
Max skorstenshøjde: 16 m

 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

 
Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
34 (vedtaget)