Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.51.2

Munketoft, 110.51.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til kolonihaver.

 
Rammeområde nr. 110.51.2 
Områdenavn Munketoft 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse

Rekreativt område
Kolonihaver

 
Bebyggelsesprocent

10% for den enkelte ejendom.

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 6 m.
Max etager: 1

 
Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

 
Særlige bestemmelser

Der skal etableres en afskærmende og lægivende beplantning omkring området.

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet