Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.71.1

Bredebro Hallerne, 110.71.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer svømmebad, sportshaller og idrætsanlæg. 
Rammeområde nr. 110.71.1 
Områdenavn Bredebro Hallerne 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål. 
Bebyggelsesprocent 25% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Der skal etableres en afskærmende og lægivende beplantning omkring området.
Der kan kun placeres bygninger der er nødvendige for områdets anvendelse til de pågældende formål. 
Tidligere rammeområde nr. 1-D-3 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet