Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.71.2

Bredebro Skole og Plejecenteret Hjørnegården, 110.71.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Rummer skole, daginstitution, ældrecenter og ældreboliger.

 
Rammeområde nr. 110.71.2 
Områdenavn Bredebro Skole og Plejecenteret Hjørnegården 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse

Område til offentlige og rekreative formål
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

 
Bebyggelsesprocent

40% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv

 
Tidligere rammeområde nr.

1-D-1

 
Lokalplaner

Delvist LP 23
Delvist LP 41

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
23 (vedtaget)
41 (vedtaget)
Lokalplan nr. 112-110 (vedtaget)