Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.71.3

Det Gamle Rådhus, 110.71.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer det tidl. rådhus, varmeværket og et grønt område. 
Rammeområde nr. 110.71.3 
Områdenavn Det Gamle Rådhus 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv. 
Bebyggelsesprocent 35% for den enkelte ejendom
50% for varmeværkes grund 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Parkering 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal 
Særlige bestemmelser Den sydlige del af grønningen, ved siden af det tidligere rådhus, kan benyttes til bebyggelse. 
Tidligere rammeområde nr. 1-C-8, 1-D-2 
Lokalplaner Delvist LP 13
Delvist LP 33 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
33 (vedtaget)
36 (vedtaget)
37 (vedtaget)