Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 110.81.1

Farverhusvej, 110.81.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Grønt område. 
Rammeområde nr. 110.81.1 
Områdenavn Farverhusvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Område til tekniske anlæg.
Tekniske anlæg til vedvarende energi. 
Særlige bestemmelser Området må benyttes til tekniske anlæg i form af solfanger og andre anlæg til vedvarende energi. Dertil kan der opføres teknikhuse, anlæg og installationer som er nødvendige for områdets drift til de pågældende formål. De tekniske anlæg skal etableres i tilknytning til eksisterende kollektive varmeforsyninger, og arealet må kun udbygges efter en samlet plan for området.
Ved driftsophør, skal de pågældende anlæg samt installationer mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år. 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet