Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 120.51.2

Vangvej, 120.51.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til feriecenter. 
Rammeområde nr. 120.51.2 
Områdenavn Vangvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område.
Feriecenter. 
Bebyggelsesprocent 50% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. kulturarvsatlas, Vadehavet 
Særlige bestemmelser Området kan anvendes til feriecenter med op til 100 sengepladser.
I forhold til miljøministeriets vejledende grænseværdi for støj regnes området som et boligområde. 
Tidligere rammeområde nr. 3-E-2 
Lokalplaner Delvist LP 3.9 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
3.9 (vedtaget)