Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 130.11.2

Herredsvej, 130.11.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde

 
Rammeområde nr. 130.11.2 
Områdenavn Herredsvej 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

 

 
Bebyggelsesprocent

30% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.

 
Parkering

2 p-plads pr. bolig

 
Særlige bestemmelser

Nye bygninger skal understrege landsbymiljøet, herunder indpasses i den eksisterende bystruktur.

Boliger skal placeres mindst 20 m fra Høybergvej, hvor der skal etableres en læbeplantning langs vejen. Nye bygninger kan ikke få ibrugtagningstilladelse, før beplantningen er etableret.

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet