Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 130.51.1

Visby Sportsplads, 130.51.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til idrætsanlæg og offentlige friarealer.

 
Rammeområde nr. 130.51.1 
Områdenavn Visby Sportsplads 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse

Område til offentlige og rekreative formål
Idrætsanlæg og offentlige friarealer.

 
Bebyggelsesprocent

25% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Særlige bestemmelser

På området må der kun placeres bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som sportsplads.

 
Tidligere rammeområde nr.

2-D-2

 
Lokalplaner

LP 2.2

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
2.2 (vedtaget)