Erhvervsområde i Harres, 150.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.

 
Rammeomr√•de nr. 150.31.1 
Omr√•denavn Erhvervsomr√•de i Harres 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

 
Fremtidig anvendelse Erhvervsomr√•de 
Arealanvendelse

Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Eksisterende boliger kan fortsat anvendes til beboelse med tilknytning til erhvervet.

Milj√łklasse 3-5

 
Bebyggelsesprocent

35% for den enkelte ejendom.

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max skorstens- og siloh√łjde: 15 m
Max etager: 1,5

 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

 
Tidligere rammeområde nr.

10-C-1

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
10-3 (vedtaget)
Lokalplan nr. 124-150 (vedtaget)