Vesterende, 150.91.2

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Benyttes landbrugsm√¶ssigt. 
Rammeomr√•de nr. 150.91.2 
Omr√•denavn Vesterende 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Landomr√•de 
Arealanvendelse Landomr√•de. 
Særlige bestemmelser Arealet skal friholdes for al ny bebyggelse og beplantning.
Ved eventuelle n√łdvendige anl√¶gsaktiviteter i omr√•det, kr√¶ves en grundig ark√¶ologisk forunders√łgelse og eventuel udgravning af omr√•det. 
Tidligere rammeomr√•de nr. 3-L-2 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet