Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 210.11.4

Strandvej, 210.11.4

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.

 
Rammeområde nr. 210.11.4 
Områdenavn Strandvej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder.

Miljøklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30% for den enkelte ejendom
Tæt-lav: 40% for den enkelte ejendom
Etage: 50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager, åben-lav og tæt-lav: 1,5
Max etager, etagebebyggelse: 2

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. bolig, etagebebyggelse
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 01.60.01

 
Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal gives et udseende, der i arkitektur og materialevalg er tilpasset den karakteristiske bebyggelse i det bevaringsværdige område i Højer by.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.B.2

 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Lokalplan nr. 070-210 (vedtaget)