Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 210.11.5

Søndergade, 210.11.5

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 210.11.5 
Områdenavn Søndergade 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent 70% for den enkelte ejendom. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Parkering 1,5 p-plads pr. bolig 
Særlige bestemmelser Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan. 
Tidligere rammeområde nr. 1.B.4. 
Lokalplaner LP 01.14.01 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01.14.01 (vedtaget)
Lokalplan nr. 070-210 (vedtaget)