Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 210.51.2

Ved Gamle Dige, 210.51.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Bynær grønning. 
Rammeområde nr. 210.51.2 
Områdenavn Ved Gamle Dige 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreative formål.
Campingplads med tilhørende servicefaciliteter. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Området skal fungere og udbygges på en sådan måde, at der opnås et harmonisk miljø i forhold til omgivelserne.
Bebyggelse kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.F.3. 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet