Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 210.51.3

Nørrevej, 210.51.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Udlagt til feriecenter. Dyrkes landbrugmæssigt. 
Rammeområde nr. 210.51.3 
Områdenavn Nørrevej 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter. 
Bebyggelsesprocent 50% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser En samlet plan for området skal angive byggefelter for ny bebyggelse
Bebyggelsen skal gives et udseende, der i arkitektur og materialevalg er tilpasset dens placering som afrunding af Højer by ud mod marsken.
Tilplantning og eventuel afgrænsning af området skal ske på grundlag af en samlet plan for området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.F.2 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet